Raspberry Pi Raspberry Pi Pico

Jak dodać bibliotekę dla Raspberry pi pico

Aby dodać bibliotekę w Thonny, musimy wejść w zakładkę Narzędzia > Zarządzaj pakietami :

Następnie wpisujemy nazwę wybranej biblioteki i klikami przycisk “Search on PyPl”:

Wybieramy z listy naszą bibliotekę, a następnie klikami przycisk “Zainstaluj”:

Teraz musimy kliknąć “Tak”, a następnie czekamy aż się pobierze pakiet:

Jeżeli biblioteka została poprawnie zainstalowana to powinna się pojawić w lewym okienku z listą pobranych bibliotek:

Możesz również zobaczyć…